Nastavení cookies

Na našem webu používáme cookies.

Některé z nich jsou k fungování stránek nezbytné, ale o těch ostatních můžete rozhodnout sami.

Chci přispět

Velice si vážíme lidí s dobrým a upřímným srdcem, kteří mají zájem pomoci handicapovaným dětem. Pokud byste se chtěli přidat do našeho týmu a pomáhat zcela nezištně a zdarma, jste vítáni.

Podpořte dobrou věc

Srdečně děkujeme všem dárcům a podporovatelům za pochopení a laskavou pomoc, díky které můžeme vyvolat na dětské tváři úsměv a pocit radosti. Váš jednorázový nebo pravidelný finanční příspěvek pomůže podporovat handicapované děti a jejich rodiny. 

S vaší podporou mohou za dětmi jezdit pravidelně pejsci (canisterapie), zrelaxují se na koních (hippoterapie), uvolní se v bazénu, navštíví divadlo, se zkušenými pedagožkami mohou předvést své rytmické dovednosti při muzikoterapii. Zvláště při veřejných vystoupeních, kdy společně všichni bubnují, mají děti velmi cenný a neopakovatelný pocit sounáležitosti, úspěšnosti a sebejistoty.

Kontaktujte nás

Jak mohu přispět?

Kdykoliv po celý rok nám můžete zaslat příspěvek na účet spolku VerVia,z.s.: 2000048986/2010

Rádi Vám zašleme Potvrzení o přijetí daru, které uplatníte ve Vaší mzdové účtárně nebo přímo v daňovém přiznání.

Jako dárce si můžete uplatnit tato daňová zvýhodnění:

  1. Fyzické osoby od základu daně si lze odečíst hodnotu darů, poskytnutých na veřejně prospěšné účely, pokud úhrnná hodnota darů za rok přesáhne 2% ze základu daně nebo činí alespoň 1 000,00 Kč. V úhrnu lze odečíst maximálně 10% ze základu daně. (§ 15 odst. 1 zák. č. 586/1992 Sb. – zákon o daních z příjmu)
  2. Právnické osoby od základu daně, snížené dle § 34 zák. o daních z příjmů, si lze odečíst hodnotu darů, pokud hodnota daru činí alespoň 2 000,00 Kč. V úhrnu lze odečíst maximálně 5% z již sníženého základu daně. Tento odpočet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání. (§ 20 odst. 8 a § 34 zák. č. 586/1992 Sb. – zákon o daních z příjmu)

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás