Kontakty

Občanské sdružení VerVia
Vejmluvova 34, 591 02 Žďár nad Sázavou 2
IČ: 26556057
Bankovní spojení: Fio, družstevní záložna,
č.účtu: 2000048986/2010


Kontaktní osoby:
předseda sdružení: PhDr. Zdeněk Kulhánek, tel.: 608 529 851
koordinátor, organizační pracovník: Bc. Věra Veselá, tel.: 602 592 274
členka výboru, terapeutka: Jana Žilková, tel.: 606 404 870

Kontaktní adresy
e-mail: vesela@vervia.cz, kulhanek@vervia.cz
www stránky: www.vervia.cz

Odborným garantem projektu FILIP a zároveň předsedou sdružení VerVia je
PhDr. Zdeněk Kulhánek

Tento zkušený psycholog je absolventem Masarykovy univerzity Brno, jednooborové psychologie. Má atestaci v klinické psychologii a je zároveň absolventem kurzů klasické a ericksonovské hypnózy, katatymně imaginativní psychoterapie a kurzu orientace na řešení v pomáhajících profesích.

Má za sebou více jak pětadvacetiletou praxi a zkušenosti:

  • v poradenství

psychologie dětí a dospělých, školní psychologie, klinická psychologie, psychologie práce

  • ve výukové praxi

Jeho zkušeností využívají školy v rámci výukové praxe:
Střední školy: Střední průmyslová škola strojní, Biskupské gymnázium, Žďár nad Sázavou
Vyšší odborné školy: Vyšší odborná škola zdravotní, Žďár nad Sázavou
Vysoké školy: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Brno

  • v lektorství, přednáškové činnosti

V rámci kraje i celé ČR působí jako velmi vyhledávaný lektor. Jeho služeb využívají např.:
Vzdělávací středisko MPSV ČR, spoluautor metodiky ke kurzu „Efektivní komunikace“
FAKTA v.o.s. – vzdělávací společnost, Žďár nad Sázavou
CURATIO, akreditovaná vzdělávací instituce, Brno

  • v publikování

Již řadu let se věnuje také publikační činnosti:
– Metody zjišťování osobnostních a dovednostních předpokladů v centru bilanční diagnostiky, IMPS, Brno, 1996
– Neverbální komunikace aneb řeč těla, 1. a 2. díl, metodické příručky pro kurzy, 1999
– Metodická příručka k volbě povolání pro ZŠ (spoluautor), 1999, 3. vydání 2009
– Texty pro webové stránky Masarykovy univerzity – metodická pomoc vyučujícím předmětu psychologie na středních školách, 2007

Kontakt: kulhanek@vervia.cz, tel.: 608 529 851

Koordinátorkou projektu FILIP a organizačním pracovníkem sdružení je
Bc. Věra Veselá

Zkušená pedagožka, která se výchově a vzdělávání dětí věnuje i v rámci volnočasových aktivit mimopracovně. Vystudovala Pedagogickou školu - obor pedagogika, Filozofickou fakultu UP Olomouc - obor andragogika, psychologie a management, UK Praha - obor vzdělávání. Má za sebou úspěšně ukončené projekty nejen pro strojírenskou firmu, kabelovou televizi, ale především pro děti (Mosty k dětem, Strom splněných přání, Dokážu to sám, Dětský den, Sport, Kultura, a další).

Své neocenitelné zkušenosti pro práci s dětmi se specifickými potřebami načerpala zvláště při vedení mateřské školy se speciální třídou, integrací handicapovaných a rómských dětí. V současné době se kromě práce v OS věnuje aktivně basketbalové školce a práci ve výboru BK Žďár nad Sázavou.

Kontakt: vesela@vervia.cz, tel.: 602 592 274